En l'estudi de qualsevol llengua ens trobem amb dificultats pel que fa al vocabulari. Evidentment, el domini i l'ús que cada parlant en fa d'eixa llengua, són molt importants alhora de determinar el grau d'assoliment que es té i, depenent d'aquest, podem avançar en les competències de comprensió i expressió oral i escrita així com també en la comprensió lectora.

 

 

 

 

Com podem detectar  en quin nivell estem ?

Aquesta és, possiblement, la part més complicada ja que treballem en una aula-classe on, evidentment, tots no tenim el mateix grau de coneixement de valencià (aquest depén en bona mesura de factors externs a l'escola: si és o no la nostra llengua materna, si és o no una llengua vehicular habitual, si tenim o no  costum de llegir en valencià, si escoltem els mitjans de comunicació (ràdio i TV) valencians, ...) Intentarem, però, arribar a un consens. El recull resultant el tindràs a l'apartat RECOL·LECTEM VOCABULARI