LES LLETRES B i V

Les grafies B i V  representen dos sons que en valencià es realitzen clarament diferenciats en una pronúncia acurada. És més, la diferenciació d’ambdós sons és clau en alguns doblets (baca/vaca, vell/bell, ...).

       

Revisem ara les regles d’ús general:

 

B

V

 

·         Davant de L i de R: biblioteca, brossa,...

 

 

 

·         Dins d’una mateixa família de mots, alternen P i B: llop-lloba, rep-rebem, ...

 

 

·         Dins d’una mateixa família de mots, alternen U i V: esclau-esclava, tou-tova, hereu-hereva,...

 

 

·         Les terminacions del pretèrit imperfet dels verbs de  la 1a conjugació: cantava, anàvem, estàveu, compraves, ...

 

 

  • Les paraules d’una mateixa família lèxica s’escriuen amb la mateixa grafia:

 

                        banc: banquer, entrebanc, bancal...

                        vent: ventar, ventall, vendaval,...

 

 

!Alguns mots són derivats cultes (presos directament del llatí) i contravenen aquesta regla. També són anomenats PSEUDODERIVATS. Fixa’t en aquestes sèries:

 

 

PRIMITIUS

DERIVATS
PSEUDODERIVATS

avortar

avortament

abortiu

corb

corbató

còrvids

fava

favera

fabàcies

núvol

ennuvolat, nuvolositat

nebulositat

cervell

cervellet

cerebel, cerebral

escriure

escrivent

escriba

lliure

lliurement

liberal

llavi

llaviejar

labial

calb

calbesa

calvície

moure

moviment, movible

mòbil

deure

devia

dèbit

corba

encorbar

curvatura

prova

provador

probable

savi

saviesa

saber

 

! En general sol haver una relativa correspondència entre les distintes llengües romàniques pel que fa a l’ús de B i V. Això no obstant, poseu atenció a les paraules del llistat següent ja que presenten una grafia diferent en castellà :

 

 

 

 

Topònims

 

 Anvers, Còrdova, l’Havana, Savoia, Àlaba, Bergara, Biscaia, Nerbion, Sèrbia, País Basc , Vesuvi,...

 

Antropònims

 

Vladímir, Esteve, ...

Oficis i estats d’una persona

advocat, avi, savi, baró, trobador, cavaller...

 

Animals

 

cavall, voltor, corb, tave, ...

 

Plantes

 

avet, trèvol, civada, endívia, fava, rave, berbena, saba,...

 

Verbs

arravatar, aprovar, avorrir, avortar, canviar, cavalcar, envestir, espavilar, gravar, provar, travar, vogar, besllumar, mobilitzar,  oblidar,...

 

Adjectius

 

covard, esvelt, savi, basc, calb, encorbat, immòbil, mòbil,   ...

 

Altres substantius

 

alcova, vernís, almívar, avall, avi, arrova, bava,  caravel·la, cascavell, cervell, gavatx, gavardina, gravar, govern, javelina,  llavi, núvol, pavelló, prova, raval, sivella, taverna, travar, vaixell, automòbil, baf, baina, bena (tira de fil), berruga, biga,  ...