Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 4:

 

 

 

·        Omplir o no, buits en oracions amb les grafies H, B o V.

 

 

 

 GRAMÀTICA:

 

 ·      Subratllar i corregir en oracions els errors en INFINITIUS, GERUNDIS i PARTICIPIS, tant pel que fa a la seua forma com al seu ús (  un exercici semblant al 28 de la pàgina 20 i al 33 de la pàgina 21 del Volum II).

 

TIPUS DE TEXT: 

 

 

 

 

 

 

 

 ·      Fer l'anàlisi mètrica i l'esquema de la rima d'un poema i trobar i explicar les figures retòriques que hi puguen haver.