EXPOSICIÓ DE TREBALLS

En aquest apartat exposarem aquells treballs que anem realitzant a l'aula per tal que tothom puga comprovar la vostra capacitat de creació.

 

Depenent de les característiques de cada treball, optarem per exposar els de tota la classe o bé, una selecció dels millors.